Skip to main content

Gesprekgroepen

De veelkleurigheid en diversiteit binnen onze gemeente is ook terug te vinden in de verschillende gespreksgroepen die we binnen onze gemeente kennen. De groepen variëren in samenstelling, omvang en ‘kleur’. Het doel van de gespreksgroepen is gelijk; God en elkaar beter leren kennen en groeien in ons geloof.

Onderstaand vind je meer informatie over de verschillende gespreksgroepen. Kijk wat bij je past en sluit je aan.

Gespreksgroep 5G

De naam 5G staat voor ‘Groep voor Goede Gesprekken over God en Geloof’.

Als 20’ers en 30’ers denken we na over verhalen uit de Bijbel en de manier waarop deze zich laten vertalen naar ons dagelijks leven. We delen vragen en ervaringen, om zo tot nieuwe inzichten te kunnen komen. We leren van elkaar en het geloof, soms met een predikant erbij, en altijd praten we over een thema dat ons aanspreekt.

Iedere bijeenkomst is bij iemand thuis en goed voor een boeiend gesprek over God en geloof.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Belijdeniskring

Je gelooft in God en je wilt daar wel wat mee. Je denkt erover om actief lid te worden van de kerk, maar je hebt nog wel veel vragen over het geloof. Het kan ook zijn dat je ooit gedoopt bent en nu belijdenis van je geloof wilt afleggen.

De belijdeniskring is er voor zoekers in het geloof en voor mensen die een keuze voor Jezus hebben gemaakt. In een aantal avonden worden kernthema’s van het geloof besproken. Met Pinksteren is er gelegenheid om in de kerk belijdenis van je geloof af te leggen. Daarmee maak je kenbaar dat je in God gelooft en Jezus wilt volgen. Je wordt volledig lid van de kerk. Het is mooi als je belijdenis van je geloof wilt afleggen. Maar ook als je geen plannen in die richting hebt, ben je welkom op de belijdeniskring.

De belijdeniskring wordt ieder jaar gegeven door een van de predikanten.

Informatie hierover kun je krijgen bij je wijkpredikant.

Brongroep

In de Brongroep gaan we met een groep mensen van alle leeftijden, met elkaar in gesprek over de Bijbel. We merken dat als je de Bijbel met elkaar leest, er telkens weer iets verrassends is, zodat je aan het einde van een avond met iets nieuws naar huis gaat.

De Brongroep komt 1 keer per maand om 20.00 uur bij elkaar in zaal 2 van de Fontein.

Lijkt jou dit ook iets, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bijbelkring o.l.v. ds. Jonathan Zondag

Het loont de moeite om met elkaar door te praten over de Bijbel. Soms ontdek je dat een ander dezelfde vragen heeft als jij. Als je leest met aandacht, valt er altijd iets nieuws te ontdekken. En al pratend over de Schrift leer je ook elkaar beter kennen.

We komen om de donderdag bij elkaar in zaal 1 van de Fontein, van 10-11.30 uur. De kring wordt geleid door Ds. Jonathan Zondag.

Aanmelden is niet nodig, een Bijbel komt wel van pas.

Bijbelkring o.l.v. ds. Jacoline Batenburg

 

Een kring voor iedereen die overdag tijd heeft. Met elkaar willen we openhartig van gedachten wisselen over wat God ons door een geopende Bijbel heen wil zeggen. Zo willen we van elkaar leren en groeien in onze levensweg met God. In het huidige jaar gaan we nadenken over Bijbelteksten die ons iets kunnen leren over gemeente zijn.

We komen op donderdag, om de twee weken bij elkaar, in de consistorie van de Van Dedemkerk om 9.45 uur.

Neem voor meer Informatie contact op met Ds. Jacoline Batenburg.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Doopcatechese

Dopen is het moment, waarop wij en onze kinderen de eerste stappen zetten in Gods familie; de kerk. Het is een kruispunt in je leven, waar je laat zien, waarom je gelooft. En waar je jouw kinderen deze rijkdom ook mee wilt geven.

Een aantal keren per jaar zijn er doopdiensten. Ter voorbereiding op deze doop, komen de doopouders en predikant op drie avonden samen. Ruimschoots voor elke doop zullen deze avonden aangekondigd worden in de Samenspraak en in de Nieuwsbrief.

Onder schooltijd

Halverwege de jaren negentig is de groep Onder Schooltijd gestart door moeders met schoolgaande kinderen. Inmiddels bestaan we uit een mix van moeders en oma’s. We bespreken een Bijbelgedeelte en delen ons geloof en leven.

Onder Schooltijd komt maandelijks op dinsdag om 10.00 uur bijeen bij één van de leden thuis. We hebben ruimte voor meer mensen (m/v).

Ds. Jonathan Zondag heeft de leiding en bij hem kun je je ook aanmelden.

Open Kring

De "Open Kring" bestaat uit een aantal mensen, in de leer van de kerk gepokt en gemazeld maar toch in de loop van de tijd enigszins zijn gaan twijfelen aan wat zij daarover van hun voorvaderen en -moederen hebben meegekregen.

Ze praten daar samen over aan de hand van een boek om zo tot meer inzicht te komen hoe ze vandaag met geloof en twijfel beter om kunnen gaan.

Ds. Jacoline Batenburg is de gespreksleider.

Voor informatie kun je contact opnemen met: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Yentil

Yentil betekent: tot hetzelfde geslacht behorend. Vrouwen met of zonder levenspartner, met of zonder kinderen, met een verscheidenheid aan denkbeelden en belevingen vormen de vrouwengroep Yentil.
Onze doelstelling is het bezig blijven met onze geloofsovertuiging in relatie tot allerlei vragen vanuit de kerk, de wereld en/of jezelf samen met geloofsgenoten.

In onze groep is ontmoeting met elkaar en gezelligheid een belangrijk gegeven.

In principe komen we elke tweede woensdag van de maand bij elkaar in De Fontein. De avond begint om 20.00 uur en we proberen rond 22.00 uur te eindigen. Iedere geïnteresseerde vrouw vanaf 25 jaar is van harte welkom

Heb je vragen of wil je meer informatie? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.