Skip to main content

Gezamenlijke Kerstviering Ouderen

Wij nodigen jullie uit voor de kerstviering op donderdag 14 december.

In tegenstelling tot wat de bedoeling was, is het in de Fontein. Vanaf 14.30 uur inloop en om 15.00 uur  beginnen we.

Er is een liturgie samengesteld en daarna is er een broodmaaltijd.

U kunt zich hiervoor opgeven bij: Joke Bruins tel.611673, Janny Naber tel: 614996  of Gé Louise Nijboer tel: 614945.

U bent allen van harte welkom!