Skip to main content

Predikanten en kerkelijk werkers

Wij zijn één kerkelijke gemeente waarin drie geloofstalen met hun eigen spiritualiteit, helder te herkennen zijn en waarin drie predikanten en twee kerkelijk werkers actief zijn. Maak hier kennis met ze.

Ds. Elly Wisselink

Woorden én daden Inmiddels ben ik al heel wat jaren predikant. Tegelijk blijf ik elke keer weer voelen waarom ik als 18-jarige theologie ben gaan studeren. Als tiener betekende het geloof veel voor mij. Ik dacht: ‘Dat wil ik aan mensen doorgeven’...

Lees verder

Ds. Jonathan Zondag

Mijn naam is Jonathan Zondag. Pastoraal ben ik verantwoordelijk voor de wijk West. U/ jij kunt me benaderen als je behoefte hebt aan een pastoraal gesprek of als je een predikant zoekt voor een doopdienst, trouwdienst of rouwdienst. Ik houd vooral...

Lees verder