Skip to main content

Wat wij geloven

We willen gehoor geven aan de opdracht van Jezus om in Zijn naam één te zijn. Dit één zijn betekent, dat we elkaar vasthouden omdat God ons vasthoudt, ook al hebben we onze eigen geschiedenis en zijn we allemaal verschillend.

Inspiratie in de God van de Bijbel

We vinden onze inspiratie in de God van de Bijbel, die we leren kennen door Jezus Christus en die ons bezielt en bemoedigt door Zijn Geest. We realiseren ons in dit alles, dat geloven persoonlijk is. Juist in de verscheidenheid en verbondenheid van de manier, waarop we ons geloof beleven, zijn we bereid aandachtig naar elkaar te luisteren om daarin te ontdekken dat dit een rijkdom is. We hebben respect voor en accepteren elkaars mening en dragen dat naar elkaar uit, wetende dat dit tegelijkertijd een gave en een opgave is.

Verbonden door het geloof in Jezus Christus

Wij zijn een veelkleurige geloofsgemeenschap. We zijn met elkaar verbonden door het geloof in Jezus Christus. Hij nodigt ons uit aan Zijn tafel, strekt Zijn hand naar ons uit in de doop, roept ons door dat ene Woord, waarmee Hij ons aanzet tot denken en handelen.

Dienstbaar en betrokken met de wereld

Zo willen we, geïnspireerd en uitgedaagd door Gods onvoorwaardelijke liefde, dienstbaar en betrokken zijn met de wereld om ons heen en ons telkens verbinden met de gemeenschap/omgeving, waarin wij wonen en leven, de mensen in onze buurt, de straat, maar zeker ook oog blijven hebben voor de wereld verder weg.

Wil je meer weten?

Heb je vragen met betrekking tot wat wij geloven, of heb je behoefte aan een luisterend oor? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze predikanten.